13/04/2011

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 01 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 06/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Theo đó, Thủ tướng cho phép gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Riêng thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu thì không được gia hạn nộp thuế.

Cũng theo Quyết định này, doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động (tổng vốn đầu tư dưới 100 tỷ đồng hoặc có tối đa 300 lao động) theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009, trừ các doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế; doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

Số thuế TNDN được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN.

Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tạm tính của quý I/2011 không quá ngày 30/04/2012; quý II/2011 không quá ngày 30/07/2012; quý III/2011 không quá ngày 30/10/2012 và quý IV/2011 là không quá ngày 31/03/2013.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Download văn bản theo nguồn: http://www.mediafire.com/?5tbefhy7od3x726

====
Nguồn: http://www.luatvietnam.vn


08/04/2011

TỪ 01/05, MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG TĂNG LÊN 830.000 ĐỒNG/THÁNG

Ngày 04/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/05/2011 là 830.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng so với quy định trước đây).

Mức lương tối thiểu chung này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Được biết, mức lương tối thiểu chung này được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu

trên; tính trợ cấp kể từ ngày 01/05/2011 trở đi đối với lao động dôi dư; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Cũng theo Nghị định này thì nguồn kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung được đảm bảo từ các nguồn: 10% tiết kiệm chi thường xuyên; Tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2011 (ngành y tế là 35%); 50% số tăng thu được thực hiện so dự toán năm 2010 của ngân sách địa phương; Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/05/2011; bãi bỏ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010; các công ty, tổ chức quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 được áp dụng mức lương tối thiểu chung này để tính đơn giá tiền lương.

(Trích nguồn: theo bài tóm tắt luatvietnam gửi vô hòm thư)

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP các bạn download tại đây:

http://www.mediafire.com/?jjbp6v69vff1u8j