06/12/2011

Thông báo chuyển địa chỉ Blog mới

CHÀO CẢ NHÀ.
Liên kết

Hiện tại mạng nhà tôi gần như không vào được blog này nên không thể cung cấp thông tin kịp thời cho các bạn về các tài liệu tôi có. Nên từ 1 tháng trở lại đây tôi chỉ đăng tài liệu trên blog mới này:

http://bydecision.wordpress.com

Các bạn cần trao đổi và lấy thêm tài liệu ôn thi thì cứ vô blog trên nhé.

Chúc vui vẻ!